لباس پرنده BMW معرفی شد/ با سرعت 300 کیلومتر پرواز کنید!

پاورتل/ لباس بالدار و برقی BMW با امکان دستیابی به سرعت ۳۰۰KM معرفی شد. آنچه این…