اپل سرانجام تفاوت میان گلابی و سیب را تشخیص داد!

سخت افزار/ در اواسط تابستان اپل از شرکتی به دلیل لوگویش شکایت کرد. نام این شرکت…