اطلاعاتی جدید از گوشی ایسوس زنفون ۸ مینی فاش شد

پاورتل/ اطلاعاتی جدید از گوشی ایسوس زنفون ۸ مینی منتشر شده است که نه تنها ظرفیت…