گوگل نیز در راستای حفظ محیط‌زیست گام خواهد برداشت

پاورتل/ گوگل قصد دارد محصولات جدید خود را با مواد بازیافتی تولید  و تا سال ۲۰۲۵…