ثبت ۴.۵ میلیون دقیقه ترافیک خروجی بین‌الملل

پاورتل/ آمار منتشرشده حاکی از ثبت چهار میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۵۰ دقیقه ترافیک خروجی…