تایلند ممنوعیت میم کوین ها را در دستور کار قرار داد

کلیک/ کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند به تازگی ممنوعیت میم کوین ها را در تایلند…