مروری بر تاریخچه گروه Anonymous و فعالیت‌های آن در دهه نخست ظهورش

پاورتل/ انانیموس مشهورترین گروه «هکتیویست» در جهان به حساب می‌آید. ماهیت غیر رسمی این گروه باعث…