ابداع پوست مصنوعی که سربازان را نامرئی می‌کند!

فارس/ گروهی از پژوهشگران در حال ابداع یک پوست مصنوعی هستند که به سربازان امکان می‌دهد…

با کمک فناوری جدید نامرئی شوید!

پاورتل/ شرکت کانادایی Hypersleath Biotechnology که تخصص تولید وسایل استتار را دارد به تازگی شیشه‌هایی را…