مایکروسافت طی دو سال چقدر برای محققان امنیتی دست به جیب شده است؟

پاورتل/ مایکروسافت از جولای ۲۰۲۰ تاکنون، به ۳۴۱ محقق امنیتی برای پیدا کردن باگ در محصولات…