خودروی اپل با همکاری ال‌جی و مگنا اینترنشنال تولید خواهد ‌شد

پاورتل/ شایعه‌ای تأییدنشده از توافق اپل با ال جی و مگنا اینترنشنال بر سر تولید خودروی…