رندر‌های نوکیا ۶.۳ و ۶.۴ منتشر شد

پاورتل/ رند‌ر‌های نوکیا ۶.۳ و ۶.۴ منتشر شدند. این دستگاه‌ها دارای دوربین چهارگانه و صفحه نمایش…