مرور یک خاطره؛ نوکیا ۹۰۰۰ با امکانات فراوان در سالیانی دور

پاورتل/ در فلش بک امروز، نگاهی داریم به گوشی نوکیا ۹۰۰۰ ؛ موبایلی که در سال…