اپل برای تبعیت از قوانین چین امنیت کاربران را به خطر انداخته است

پاورتل/ تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اپل در زمینه امنیت و حریم خصوصی چشم‌پوشی‌های زیادی در…