هوش مصنوعی DeepMind بدون دانستن قوانین بازی بر آن مسلط می‌شود

سخت افزار/ در سال ۲۰۱۶، هوش مصنوعی DeepMind ، پی در پی بهترین بازیکنان بازی Go…