ابداع پوست مصنوعی که سربازان را نامرئی می‌کند!

فارس/ گروهی از پژوهشگران در حال ابداع یک پوست مصنوعی هستند که به سربازان امکان می‌دهد…