باگ عجیب سری گوشی‌های پیکسل

به تازگی یک حفره امنیتی عجیب و بزرگ در سری گوشی‌های گوگل یعنی پیکسل کشف شده…

انتشار تصاویر خصوصی کاربران گوشی‌های پیکسل تقصیر گوگل نبود!

گوگل می‌گوید که کارمندان این شرکت تصاویر خصوصی برخی کاربرانی که گوشی‌های پیکسلی خود را برای…