چیپست ۵ نانومتری اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ در راه است

پاورتل/ اگزینوس ۹۹۰ نتوانست رقبای خود را شکست دهد و سامسونگ با معرفی اگزینوس ۲۱۰۰ با…