امکاناتی که واقعیت افزوده به یک کارت ویزیت ساده می‌دهد

پاورتل/ در این فیلم امکاناتی که واقعیت افزوده به یک کارت ویزیت ساده می‌دهد را مشاهده…