اپلیکیشن کاری فیس بوک با Teams مایکروسافت یکپارچه می‌ شود

فیس بوک محصول Workplace را که نسخه متمرکز به کار اپلیکیشن اجتماعی خود است، با اپلیکیشن…