معرفی اپ – Boom Battlefield؛ راهزنی مدرن با سلاح‌های قدیمی باشید

پاورتل/ شما رهبر یک گروه از راهزنان هستید. راهزنانی مدرن که با سلاح‌هایی قدیمی و جدید،…