نماینده اپل در جلسه استماع کنگره شرکت می‌کند

پاورتل/ پس از نامه انتقادآمیز نمایندگان آمریکا به مدیر ارشد اجرایی اپل، این شرکت اعلام کرد…