ابداع ماسکی ترسناک برای مقابله با سیستم‌های تشخیص چهره

پاورتل/ یک ماسک ترسناک که تمام صورت را می پوشاند، هوای تنفسی فرد را تصفیه می…