چرا حذف خانواده‌ گلکسی نوت بهترین تصمیم سامسونگ است؟ 

مجله پاورتل/ به طور حتم یکی از خبر‌های مهم این روز‌هایی دنیای تکنولوژی صحبت از به…