تصویر راهنمای کاربر گلکسی A13 5G را ببینید

طبق گزارش منتشر شده، انتظار می‌رود قدرت سخت‌افزاری گلکسی A13 5G توسط تراشه‌ی دایمنسیتی ۷۰۰ تأمین…