آیا می‌دانید کدام شرکت اولین موبایل ضد آب جهان را ساخت؟
۱۱ مهر
بازگشت به بالا