قابلیت‌های جدیدی به اپلیکیشن گوگل فیت اضافه شد

پاورتل/ گوگل قابلیت‌های نظارت بر ضربان قلب و تنس را به اپلیکیشن گوگل فیت – Google…