روسیه تراشه جدیدی برای تسریع توسعه 6G ساخت
۳۰ شهریور
بازگشت به بالا