راه اندازی GPS بومی در دستور کار قرار گرفت
۲۷ مرداد
بازگشت به بالا