معرفی اپ – Ragdoll Dismounting؛ خود را درب و داغان کنید تا امتیاز بگیرد

پاورتل/ Ragdoll Dismounting – سقوط آدمک عنوان یک بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده در سبک…