معرفی اپ – RCC – Real Car Crash؛ بازی برای مدعیان رانندگی

پاورتل/ RCC – Real Car Crash – تصادفات واقعی نام یک بازی در ژانر مسابقه ای…