معرفی اپ – «نون بیار کباب ببر» مجازی بازی کنید

پاورتل/ Red Hands بازی دو نفره‌ای است که برای همه سنین و بر اساس بازی معروف…