معرفی اپ – Rocket Punch؛ مشتی احمقانه حواله دشمنتان کنید

پاورتل/ Rocket Punch – مشت موشکی نام یک بازی در ژانر پازل و فکری است که…