معرفی اپ – Zombies, Run؛ بازی کنید و چرخی در شهر بزنید

پاورتل/ بندکفش هایتان را محکم گره بزنید، جی پی اس اسمارت فون خود را روشن کنید،…