معرفی اپ – Thief Puzzle؛ با دست کج اموال دیگران را سرقت کنید

Thief Puzzle – پازل دزد نام یک بازی در ژانر پازل و فکری است که توسط…

معرفی اپ – Thief Puzzle؛ نقش یک دزد را بازی کنید

پاورتل/ Thief Puzzle – پازل دزد نام یک بازی در ژانر پازل و فکری است که…