اتحادیه اروپا درخواست اپل را رد کرد

دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرده است که درخواست اپل برای تجدیدنظر در حکم ابطال علامت…