نسخه جعلی مرورگر تور از راه رسید

نسخه‌ی جعلی مرورگر تور که ازلحاظ ظاهری تفاوتی با نسخه‌ی اصلی ندارد، با هدف شناسایی کاربران…

حمله ادامه دار هکرها به کاربران Tor

پاورتل/ یک گروه هک ناشناس از دی ماه سال قبل با اضافه کردن سرور به شبکه…