معرفی اپ – بازی/ Trench Assault؛ سنگر دشمن را مورد هدف قرار دهید

Trench Assault – حمله به سنگر دشمن نام یک بازی ساده و سرگرم کننده اما تاکتیکی…

معرفی اپ – Trench Assault؛ آماده نبرد تن به تن شوید

Trench Assault – حمله به سنگر دشمن نام یک بازی ساده و سرگرم‌کننده اما تاکتیکی و…