معرفی اپ – بازی/ Turbo League؛ فوتبال ماشینی

Turbo League محصول کمپانی Zero Four LLC یک بازی فوتبال با ماشین است. فوتبال!؟ بله درست…