آیا AMD در پی تصاحب Xilinx است؟
۱۹ مهر
بازگشت به بالا