تعداد افرادی که در جهان به اینترنت دسترسی ندارند شوکه کننده است

مهم‌ترین بخش از زندگی امروزی اینترنت است و کار خیلی‌ها بدون دسترسی به اینترنت لنگ خواهد…

خطر قطع اینترنت جهانی توسط روسیه چقدر جدی است؟

در حالی که جهان شاهد تقویت نظامی موضع کرملین در امتداد مرز اوکراین است ارتش ایرلند…