حملات سایبری به بیمارستان‌های جهان افزایش یافت

پاورتل/ طبق گزارشی جدید با شیوع ویروس کرونا تعداد حملات سایبری به بیمارستان ها افزایش یافته…