ساخت ربات هوشمند از ضایعات و زباله‌های الکترونیک

پاورتل/ تیمی از دانشکده مهندسی کرالا در هند، یک ربات پزشکی انسان نما را با استفاده…