هواوی به ایجاد و توسعه شبکه 6G کمک می کند

کلیک/ شرکت هواوی در نظر دارد تا با دولت استرالیا به مذاکره پرداخته و تجهیزات خود…