گرمایش حاصل از استخراج بیت کوین دریاچه یخچالی را به استخر آب گرم تبدیل کرد

پاورتل/ گرمایش حاصل از یکی از نیروگاه‌های سوخت‌های فسیلی که شرکتی خصوصی آن را به‌منظور استخراج…