مایکروسافت در پی حل و فصل شکایت علیه ایکس باکس خارج از دادگاه

پاورتل/ مایکروسافت از دادگاه تقاضا دارد تا پرونده‌ی شکایت مربوط‌ به مشکل انحراف آنالوگ کنترلر‌های ایکس…