رکوردشکنی جدید گوگل؛ عدد پی با Google Cloud تا ۱۰۰ تریلیون رقم محاسبه شد

یکی از توسعه‌دهندگان Google Cloud موفق شد با شکستن رکورد قبلی این شرکت، این بار عدد…

پردازنده AMD Epyc موفق به محاسبه عدد پی تا ۶۲.۸ تریلیون اعشار شد

پاورتل/ محققان دانشگاهی از سوئیس توانستند با استفاده از سیستم مجهز به پردازنده AMD Epyc رکورد…