راهنمای ارسال استوری در توییتر با استفاده از قابلیت جدید Fleets

پاورتل/ روز گذشته توییتر قابلیت ارسال استوری را برای همه کاربران فعال کرد. قابلیت Fleets به…