واتساپ به کاربران اجازه می‌دهد تا کیفیت ویدیوها را به صورت دستی تنظیم کنند

پاورتل/ یکی از دردسرهای همیشگی واتساپ، کیفیت ویدیوهای مختلف بوده است. کاربران به زودی می‌توانند به…