آزادی نایب رئیس سامسونگ؛ گناهکار دیروز، ناجی امروز کره

سخت افزار/ روز جمعه لی جای یونگ، نایب رئیس سامسونگ پس از صدور بیانیه‌ای برای خبرنگاران…