MSI از سه مانیتور Full HD از خانواده PRO MP242 رونمایی کرد

پاورتل/ MSI از خانواده مانیتورهای PRO MP242 با سه عضو رونمایی کرد. هر سه محصول از…